Havbruksloggen_Negativ_M_Payoff.png
 
Oppdretsannlegg_Screen_Small.jpg

Aquaculture

Vessel

Lanseres i 2019

i-Shop

 

Skreddersydd vedlikehold

iStock-980384098_Small.jpg

Hvorfor bruke Havbruksloggen:

 • Enkelt brukergrensesnitt

 • Fullstendig grafisk komponentoversikt

 • Sensordata

 • Automatisk varsling

 • Globale dokument- og vareregister

Med Havbruksloggens kontroll- og vedlikeholdssystemer vil arbeidshverdagen effektiviseres med smarte og innovative løsninger som er utviklet i samarbeid med næringen selv.

Løsningene gir oppdretterne full oversikt helt ned på komponentnivå, med grafiske fremstillinger, aktive sertifiseringer, sensordata og mye mer. 

Driften effektiviseres av en sømløs brukerstyring mot tredjeparts leverandører, serviceselskap og myndigheter som jobber direkte inn i systemet.

Samtlige komponenter i systemet bygges med globale koblinger mot leverandør og deres vareregistre. Med et eget utviklingsteam videreutvikles ny programvare og optimaliseres dagens systemer kontinuerlig. Vi er opptatt av tett dialog med våre brukere for å fortsatt tilby et system som endrer seg i takt med næringen

Havbruksloggen oppfyller alle krav i henhold til NS 9415:2009

iStock-485463888_Small.jpg

Benefits of using Havbruksloggen:

 • Simple user interface

 • Comprehensive component overview

 • Graphical representations

 • Sensordata

 • Automatic notification

 • Shared documents- and product registers


With Havbruksloggen's control and maintenance systems, workdays will be streamlined with smart and innovative solutions developed in collaboration with the industry itself.

The solutions give the breeders a full view on component-level, with graphical representations, active certifications, sensor data and much more.

Operations are streamlined by seamless user management against third party suppliers, service companies and government agencies that work directly into the system.

All components of the system are built with global links to the supplier and their merchandise records. With our development team, new software and improvements is developed on a daily basis. We are committed to close dialogue with our users in order to continue to offer a system that changes in line with the industry.

Complies with all requirements according to NO 9415:2009