Havbruksloggen_Negativ_M_Payoff.png
 
Oppdretsannlegg_Screen_Small.jpg

Aquaculture

Vessel

Lanseres i 2019

i-Shop

 

Skreddersydd vedlikehold

iStock-980384098_Small.jpg

Havbruksloggen AS
søker utviklere

Havbruksloggen AS leverer kontroll- og vedlikeholdsystem til havbruksnæringen, og har i dag kunder i hele landet og på Island. Programvaren utvikles og driftes i eget hus. Havbruksloggen opplever stor vekst og ser behov for å utvide teamet. Som utvikler i Havbruksloggen er du med på å utvikle nye og innovative løsning for og effektivisere havbrukbruksnæringen og forenkle hverdagen til aktørene i inn og utland. Samtidig bidra til sikkerhet og kontroll, både av verier og miljøet.

Havbruksloggen AS holder til i Bodø i Nordland, som er et av Norges største havbruksfylker. Bedriften er en del av Løvold Solution konsernet. Konsernet er familieeid og driver flere selskaper innen eiendom og drift.

Stillingsbeskrivelse

Oppgaver og ansvar:

 • Videreutvikling av vå produktportefølje.

 • Dialog/nært samarbeid med våre kunder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høgskole/universitetsutdanning innen
  for Data/IT, eller annen relevant
  utdanning/arbeidserfaring.

 • Tidligere erfaring med utvikling innenfor
  ASP.Net/C#, Html, Javascript og MS SQL.

 • Trives med å jobbe selvstendig, så vel som
  i team.

 • Genuin interesse for programmering og
  ny teknologi.

 • Du er vant til å tenke IT-sikkerhet og forstår
  hvorfor dette er viktig.

 • God lagspiller med evne og vilje til å dele,
  forme og utvikle.

 • Behersker engelsk og norsk - flytende
  muntlig og skriftlig.

 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Fleksibel arbeidshverdag.

 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
  med gode utviklingsmuligheter.

 • Et godt arbeidsmiljø i en bedrift med lokalt
  og nært eierskap.

 • Gode betingelser, pensjon- og
  forsikringsordninger.

 • Sosialt arbeidsmiljø med mange sammenkomster
  og arrangementer

Spørsmål om stillingen eller en uforpliktende prat
kan rettes til daglig leder Magnus Skyrud Jensen,
tlf. 92 86 78 70 eller Andre Løvold tlf. 90 10 86 90.

Søknad sendes til
msj@havbruksloggen.no

Søknadsfrist 30. april.

Hvorfor bruke Havbruksloggen:

 • Enkelt brukergrensesnitt

 • Fullstendig grafisk komponentoversikt

 • Sensordata

 • Automatisk varsling

 • Globale dokument- og vareregister

Med Havbruksloggens kontroll- og vedlikeholdssystemer vil arbeidshverdagen effektiviseres med smarte og innovative løsninger som er utviklet i samarbeid med næringen selv.

Løsningene gir oppdretterne full oversikt helt ned på komponentnivå, med grafiske fremstillinger, aktive sertifiseringer, sensordata og mye mer. 

Driften effektiviseres av en sømløs brukerstyring mot tredjeparts leverandører, serviceselskap og myndigheter som jobber direkte inn i systemet.

Samtlige komponenter i systemet bygges med globale koblinger mot leverandør og deres vareregistre. Med et eget utviklingsteam videreutvikles ny programvare og optimaliseres dagens systemer kontinuerlig. Vi er opptatt av tett dialog med våre brukere for å fortsatt tilby et system som endrer seg i takt med næringen

Havbruksloggen oppfyller alle krav i henhold til NS 9415:2009

iStock-485463888_Small.jpg

Benefits of using Havbruksloggen:

 • Simple user interface

 • Comprehensive component overview

 • Graphical representations

 • Sensordata

 • Automatic notification

 • Shared documents- and product registers


With Havbruksloggen's control and maintenance systems, workdays will be streamlined with smart and innovative solutions developed in collaboration with the industry itself.

The solutions give the breeders a full view on component-level, with graphical representations, active certifications, sensor data and much more.

Operations are streamlined by seamless user management against third party suppliers, service companies and government agencies that work directly into the system.

All components of the system are built with global links to the supplier and their merchandise records. With our development team, new software and improvements is developed on a daily basis. We are committed to close dialogue with our users in order to continue to offer a system that changes in line with the industry.

Complies with all requirements according to NO 9415:2009